HLÁŠENÍ PORUCH A HAVÁRIÍ

Technickým správcem společenství SVJ IBC sekce C je společnost UNISTAV a.s.. Pro větší transparentnost společnost UNISTAV a.s. zřídila klientský portál = helpdesk.

  • v helpdesku může kterýkoliv člen zadat poruchu nebo havárii po jednoduché registraci (jméno a emailová adresa)
  • aplikace zaznamená přesné datum a čas nahlášení události, následně automaticky oznámí odpovědným pracovníkům událost a předá ji k řešení
  • vše je přehledné, přesně evidované, vždy víte kdo událost řeší = na koho se obracet
  • více informací naleznete na adrese níže proklikem

http://helpdesk.unistav.cz