AKTUALITY 24.11.2021

Vítejte na oficiální webové prezentaci Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně (dále jen „SVJ IBC sekce C“).

  • Výbor SVJ sekce C svolává shromáždění vlastníků jednotek dne 24.11.2019 již tradičně v „Jídelně u Lávky“
  • pro případ, že Vám termín nevyhovuje, přikládáme též plné moci, pro možnost Vašeho zastoupení
  • V Brně dne 18.10.2021

Předseda výboru SVJ