AKTUALITY 24.2.2023

Vítejte na oficiální webové prezentaci Společenství vlastníků Příkop 4,  Brno (dále jen „SVJ IBC sekce C“).

  • Výbor SVJ sekce C svolává shromáždění vlastníků jednotek dne 27.3.2024, které se bude konat v 1NP – obchodní pasáži, v restauraci „U Itala“
  • pro případ, že Vám termín nevyhovuje, přikládáme též plné moci, pro možnost Vašeho zastoupení
  • V Brně dne 24.02.2023

Předseda výboru SVJ